NLP

 

 

Hvad er NLP-psykoterapi?

 

 

 

NLP handler om det mellemmenneskelige - at forstå sig selv og hinanden for at kunne give hjælp til selvhjælp.

 

NLP psykoterapi er fremadrettet korttidsterapi, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation og har fokus på løsninger frem for problemer.

 

NLP psykoterapi er en metode, som er effektiv, nænsom og respektfuld overfor den enkelte.

 

NLP råder over værktøjer, der gør det muligt at bruge dine erfaringer positivt og hjælpe dig med at skabe de forandringer, der skal til for at give dig et bedre liv.

 

NLP er en psykologisk og pædagogisk metode, der sætter dig i stand til at finde, anvende og udvikle dine stærke sider.

 

NLP er en metode, der kan give dig indsigt i sindets måde at arbejde på, så du bevidst kan vælge dine strategier, når du har brug for det.

 

NLP omtales som "den nye psykologi" og vinder mere og mere indpas både som psykoterapi, coaching og undervisning.

 

NLP står for Neuro (nervesystem) Lingvistisk (sprog) Programmering (indkodningaf erfaring og oplevelser).

 

 

 

 

Alice Breining Ulriksen

 

Alice-NLPpsykoterapi